Archive for the ‘Lenguas’ Category

Presentación Contidos Lingua Galega e Literatura

Contidos 3ª Avaliación

Bloque I (Comprensión textual) Resumo, tema, título, esquema de ideas e estrutura do texto. Sinónimos, antónimos; significado de palabras; campos semánticos ou explicación de fragmento do texto. Comentario crítico. Bloque II (morfosintaxe) Acentuaciación Substantivo e adxectivo (segmentación e graos do adxectivo) Pronome (colocación dos pronomes átonos) Artigo, demostrativo (valores especiais), posesivo (valores especiais), numerais, indefinidos, […]

MODELOS DE EXAME

OPCIÓN 1 Non é segredo ningún que eu son un ciberactivista monotemático entregado á causa das redes sociais, da internet, do virtual, entendido sempre como unha posibilidade de comunicación practicamente inesgotable. Como digo sempre, grazas a que existe Internet, o galego, silenciado sen disimulos polos medios de comunicación tradicionais, é quen de ter máis presenza, […]

Lírica española medieval. 1ªevaluación; 1º Bachillerato.

Lírica española medieval

Os constituíntes da palabra

Na seguinte imaxe podes ver como se analizan os diferentes constituíntes que teñen as palabras. Debes seguir a orde na que están os elementos e engadilos todos na túa análise.  

Aquí os dejo el texto para categorizar. Debéis hacerlo desde el comienzo hasta la palabra «grifos».

Texto

Aquí tenéis el enlace para ver el debate sobre la televisión.

Debate de La 2

Fechas del control de Evaluación Inicial.

Hola chicos: El control de la evaluación inicial será el lunes 21 de octubre; ya os diré la hora con objeto de que sepáis si será simultáneo entre los dos grupos o dos controles diferentes para cada grupo. Recordad que los contenidos versarán sobre sintaxis y categorías gramaticales.

La importancia del español en el mundo. Desterrad ciertos mitos y complejos. Nuestro idioma es el segundo más importante del mundo y no solo en lo que a número de hablantes se refiere.

Evaluación Inicial 1º Bachillerato. Contenidos.

La nota se fundamentará sobre la base de las siguientes pruebas: * Un test de gramática sobre los contenidos de 4º de ESO con especial protagonismo de la sintaxis y clasificación de categorías gramaticales. * Elaboración de un artículo de opinión sobre el debate de TVE2 visto en clase acerca del tipo de televisión que […]