Archive for mayo, 2014

Presentación de clase. La nutrición de las plantas

La nutrición de las plantas

Contidos 3ª Avaliación

Bloque I (Comprensión textual) Resumo, tema, título, esquema de ideas e estrutura do texto. Sinónimos, antónimos; significado de palabras; campos semánticos ou explicación de fragmento do texto. Comentario crítico. Bloque II (morfosintaxe) Acentuaciación Substantivo e adxectivo (segmentación e graos do adxectivo) Pronome (colocación dos pronomes átonos) Artigo, demostrativo (valores especiais), posesivo (valores especiais), numerais, indefinidos, […]